“Tarragona” (Visita peatonal guiada) per clients Restaurant Varadero (El Serrallo).

L´EMPREMTA ROMANA, MEDIEVAL I MODERNISTA

 

Durada aproximada: 2 hores.

Punt de trobada: Portal del Roser. (Fora a la muralla)

Hora de trobada:  A concretar recomanem a les 11h i acabar a les 13h.

Programa de visita:

 • Portal del Roser (explicació Muralla)
 • Casa Ximenis de Josep Maria Jujol (Via Imperi Romà).
 • Plaça del Pallol.
 • Carrer Cavallers.
 • Carrer Major (Antic Ajuntament i Porxos de la Merceria).
 • Façana de la Catedral.
 • Pl. Fòrum.
 • Pl. del Rei.
 • Capçalera del Circ.
 • Plaça de la Font
 • Amfiteatre (des de dalt).
 • Balcó del Mediterrani («tocar ferro»). Final de la Visita.

Observacions:

 • Entrades a recintes no incloses.
 • Guia de turisme habilitat per la Generalitat de Catalunya.
 • En cada un dels punts esmentats, el guia s´aturarà i farà una explicació històrica i amena, per posar en context el monument en el seu temps i en l´actualitat.

 

Tarifa guia:

 • 95€.
 • Grup màxim 20 persones. (Més persones consultar suplement).
 • Idiomes disponibles: Català, castellà, anglès i francès.
 • Telèfon guia; 695 66 33 05 (David)

“Tarragona” (Visita peatonal guiada) para clientes Restaurante Varadero (El Serrallo)

LA HUELLA ROMANA, MEDIEVAL Y MODERNISTA

 

Duración apróximada: 2 horas.

Punto de encuentro: Portal del Roser. (Fuera de la muralla)

Hora de encuentro:  A concretar recomendamos a las 11h y acabar a las 13h.

Programa de visita:

 • Portal de Roser (explicación Muralla)
 • Casa Ximenis de Josep Maria Jujol (Vía Imperio Romano).
 • Plaza del Pallol.
 • Calle Caballeros.
 • Calle Mayor (Antiguo Ayuntamiento y Porches de la Mercería).
 • Fachada de la Catedral.
 • Pl. Forum.
 • Pl. del Rey.
 • Cabecera del Circo.
 • Plaza de la Font
 • Anfiteatro (desde arriba).
 • Balcón del Mediterráneo («tocar hierro»). Final de la Visita.

Observaciones:

 • Entradas a recintos no incluidas.
 • Guía de turismo habilitado por la Generalitat de Catalunya.
 • En cada uno de los puntos mencionados, el guía parará y hará una explicación histórica y amena, para poner en contexto el monumento en su tiempo y en l´actualidad.

 

Tarifa guía:

 • 95€.
 • Grupo màximo 20 personas. (Más personas consultar suplemento).
 • Idiomas disponibles: Catalàn, castellano, inglés y francés.
 • Telèfono guia; 695 66 33 05 (David)

«Tarragona» (Guided walking tour) for customers of Varadero Restaurant  (El Serrallo)

THE ROMAN, MEDIEVAL AND ART-NOVEAU FOOTPRINT

 

Approximate duration: 2 hours.

Meeting point: Portal de Roser (outside the city walls).

Meeting time: To be specified, we recommend at 11am and finish at 1pm.

Programme of the visit:

 • Portal de Roser (Explanation of the wall)
 • Casa Ximenis of Josep Maria Jujol (Roman Empire Way).
 • Pallol Square.
 • Caballeros Street.
 • Calle Mayor (Old Town Hall and Porches of la Mercería).
 • Façade of the Cathedral.
 • Forum Square.
 • King’s Square.
 • Head of the Circus.
 • Font Square
 • Amphitheatre (from above).
 • Balcony of the Mediterranean («touching iron»). End of the Visit.

Observations:

 •  Entrance fees not included.
 • Tourist guide authorised by the Generalitat de Catalunya.
 • At each of the points mentioned, the guide will stop and give a historical and entertaining explanation, to put the monument in context.

 

Guide fee:

 • 95€.
 • Maximum group size: 20 people (for more people, please consult supplement).
 • Languages available: Catalan, Spanish, English and French.
 • Guide téléphone ; 695 66 33 05 (David)

«Tarragona» (Visite guidée piétonne) pour les clients Restaurant Varadero  (El Serrallo)

L’EMPREINTE ROMAINE, MÉDIÉVALE ET MODERNISTE

 

Durée approximative: 2 heures.

Point de rencontre: Portal de Roser (hors des murs de la ville).

Heure de rendez-vous: à préciser, nous recommandons à 11 heures et terminons à 13h.

Programme de la visite:

 • Portal de Roser (Explication du mur).
 • Casa Ximenis de Josep Maria Jujol (Chemin de l’Empire romain).
 • Place Pallol.
 • Rue Caballeros.
 • Calle Mayor (Vieil Hôtel de Ville et Porches de la Mercería).
 • Façade de la cathédrale.
 • Place du Forum.
 • Place du Roi.
 • Cirque romain.
 • Amphithéâtre (du haut).
 • Balcon de la Méditerranée («toucher du fer»). Fin de la visite.

Observations:

 • Les billets ne sont pas inclus.
 • Guide touristique autorisé par la Generalitat de Catalunya.
 • A chacun des points mentionnés, le guide s’arrêtera et donnera une explication historique et ludique, afin de replacer le monument dans son contexte d’époque et d’aujourd’hui.

 

Tarifs de guide:

 • 95€.
 • Taille maximale du groupe : 20 personnes (pour plus de personnes, veuillez consulter le supplément).
 • Langues disponibles : catalan, espagnol, anglais et français.
 • Guide téléphone ; 695 66 33 05 (David)

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar